Tagy / zrkadlo

Mirror hair down

umelecké kováčstvo APB s.r.o.

Dragon toilet table

Redizajnovaný šijací stôl 40. roky 20. stor.
Nové Mesto nad Váhom, Slovakia

Cena € 1295,00

Royal mirror great britain

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Krakovany, Slovensko

Cena € 360,00

Mirror hair up

umelecké kováčstvo APB s.r.o.

Cena € 390,00

Royal mirror belgium

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Royal mirror luxembourg

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Royal mirror holland

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Royal mirror spain

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

White toilet table

Redizajnovaný šijací stôl z konca 19. stor.
Maďarsko

White mirror

Redizajnovaný rám
Praha, Česká republika