Tagy / hodiny

Mirror hair down

umelecké kováčstvo APB s.r.o.

Time is space

Redizajnovaný rám
Krakovany, Slovensko

Cena € 289,00

269 clock

Redizajnovaný stolík 60.roky 20.stor.
Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Royal mirror great britain

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Krakovany, Slovensko

Cena € 360,00

Mirror hair up

umelecké kováčstvo APB s.r.o.

Cena € 390,00

Royal mirror belgium

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Royal mirror luxembourg

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Royal mirror holland

Redizajnovaný rám 60.roky 20.stor.
Bratislava, Slovensko

Cena € 360,00

Good clock

Redizajnované hodiny
Bratislava, Slovensko

Monkey clock

Redizajnovaný rám
Bratislava, Slovensko