Home / About / Legal / Copyright

Copyright

Táto internetová stránka bola vytvorená spoločnosťougoodone s r.o., ktorej patria všetky práva na jej obsah a ktorá ju udržuje za účelom poskytovania informácií o činnosti firmy goodone, jej výrobkoch a službách.

Obsah internetovej stránky spoločnosti goodone je chránený autorskými právami, ktorých nositeľom je spoločnosť © 2012 Goodone s.r.o.

Produkty spoločnosti goodone sú chránené ochrannou známkou OZ 232531, zapísanou 12.06.2012. ® 2012 good one