Home / Projekty / Záhrada, BB

Záhrada, Banská Bystrica

Year

2013

Authors

Jana Konečná, Monika Žažová, Veronika Strelcová, Peter Ondrejka, Tibor Ivanko

Description

Cieľom edukačno – enviromentálneho workshopu bolo viesť študentov strednej hotelovej školy ku kreatívnemu mysleniu formou tvorby exteriérových objektov. Cieľom workshopu bolo pre jednotlivé skupiny vymyslieť zámer na úpravu a oživenie verejnej záhrady.

Výstupom z workshopu boli tri inštalácie:

1. Inštalácia – už je na čase – landscape art v existujúcom nevyužívanom bazéne

2. Inštalácia – vtáky – súbot vtáčich búdiek zo starých kobercových rúr

3. Redizajn interiérového stolíka do priestorov spoločenského centra