Home / Projekty / RUR

Rekonštrukcia

Year

2008

Authors

Monika Žažová, Zuzana Gabrišová

Description

Jednopodlažný  objekt.

Rekonštrukcia objektu bola navrhnutá so zámerom využitia priestoru na kaviareň. Koncept interiéru spočíva vo výtvarnom spracovaní jednotlivých nábytkových kusov , osvetlenia, doplnkov a stien. Významný moment v koncepte interiéru tvoria aj objekty recyklovaného dizajnu od partnera Trihand  a partnera 3H design