Home / Projekty / KC BB

Komunitné centrum Sásová, Banská Bystrica

Year

2013

Authors

Jana Konečná, Monika Žažová, Veronika Strelcová, Peter Ondrejka, Tibor Ivanko

Description

Cieľom enviromentálneho workshopu bolo viesť účastníkov workshopu k zveľadeniu centra

prostredníctvom výuky o využití existujúceho mobiliáru a jeho následného redizajnu. A takisto zapojiť

účastníkov do tvorby recyklovaného šachu – z pet fliaš.

Výstupom workshopu bol redizajn nepoužívanej starej skrine na prezentačnú šatníkovú skriňu, starých dverí na nástenku s hodinami, exteriérový šach z pet fliaš so skrinkou a revitalizácia fasády komunitného centra.

Ďakujeme za príjemné popoludnie.