Home / Projekty / Alfa bio

Alfa bio

Year

2014

Authors

Monika Žažová, Jana Konečná

Description

Návrh predajne Alfa Bio s občerstvením, Banská Bystrica

1podlažný objekt

Hlavným princípom ideového konceptu je prezentácia bio produktov spoločnosti Alfa Bio ako v rámci interiéru, taka j exteriéru. Návrh sa snaží svojím dizajnom vypovedať o dôležitosti bio produktov, ako aj ich priameho prepojenia s prírodou. V návrhu sa kladie dôraz na odkrytie filozofie spoločnosti prostredníctvom otvoreného konceptu predajne s občerstvením.

Jadro dispozície tvorí obslužný pult s občerstvením. Nosnou ideou dispozičného riešenia bolo rozvrhnúť priestor tak, aby komplexne pôsobil aktívne a vedel zaujať.