Home / O nás / Služby / Enviromentálne a charitatívne projekty

Enviromentálne a charitatívne projekty

„ Za tvorbou komerčných produktov, by vždy mal stáť človek, nech je výstup akýkoľvek. Je to boj humanizácie proti globalizácii. „

Enviromentálne a charitatívne projekty

„ Ak by mala architektúra a dizajn odrážať čistú ľudskú podstatu, intelekt a estetiku, nemala by bojovať s prírodou „

Šírenie enviromentálneho a humánneho myslenia sa snažíme docieliť spoluprácou s deťmi, mladými kreatívnymi umelcami, organizáciami a školstvom, v regionálnom, štátnom aj medzinárodnom merítku.

Podporu a spoluprácu všetkých si hlboko vážime.