Home / O nás / Akcie / Deti a smeti

Deti a smeti

Do workshopu deti a smeti sa zapojil druhý stupeň základnej školy v Podolí.V spolupráci s riaditelkou školy pani Schreiberovou vznikol projekt workshopu recyklovaného dizajnu.
Náplňou worshopu bolo spracovať nazbieraný odpad a vytvoriť z neho objekty do exteriéru aj interiéru. Organizátori worshopu rozdelili aktivity na štyri scény.

Nábytková scéna zredizajnovala 24 kusov jedálenských stoličiek a vytvorila so starých handier objekty „ sofy „ do foyer školy „
Hudobná scéna vytvorila 2 ks exteriérových zvoniacich sôch zo starého železa , drobné art objekty do školskej záhrady z vrchnákov, starých klúčov a koliesok, a farebné hudobné obleky zo starého šatctva, klúčov a vlny.
Street art scéna ografitovala 4 ks školských dverí do telocvične a vytvorila exteriérový obraz, zo starého pletiva a plechovíc.
Pet scéna vytvorila exteriérový šach so šachovými figúrkami z pet fliaš.
Atmosféru dotváral priestor pre Dja, kde si deti skúšali mix pult a mohli aj pustiť hudbu na želanie.

Poďakovanie patrí pani riaditeľke školy a celému učitelskému zboru, spolupracovníkom kováčstvu APB.s.r.o., Kataríne Pánikovej, Barbore Reiselovej, Radovi Richňavskému, Martinovi Hrečšákovi, Petrovi Ondrejkovi, Mirovi Balážovi, Mirovi Gazdovi, Vladovi Pánikovi, Ivanovi Štrbákovi a Alešovi Havlíčkovi a predovštkým všetkým deťom, ktoré sa workshopu zúčastnili a vytvorili krásne veci.

Ďalšie fotky z workshopu